Fotografie ČKD Tatra K2R03 1037 DPMB | ČKD Tatra KT8D5R.N2 1708 DPMB | Brno-Pisárky, Hlinky | seznam-autobusu.cz
Několika snímky se ještě vracíme k výměně výhybky č. 106 u zastávky »Lipová« probíhající v sobotu 27. 11. 2004. V tento den jezdily tramvaje KT8 na výlukové lince P1 ve směru do i z Pisárek po jedné koleji (pro směr do Pisárek). U výstaviště bylo deponováno šest záložních vozů K2 (pisárecká vozovna byla v tuto dobu odříznuta od sítě) kolem konvoje stojících kloubáků v čele s vozem evid. č. 1037 projíždí po prostřední koleji vůz KT8 evid. č. 1708. Následujícího dne již byla nová splítková výhybka provozní projíždí tu směrem do města ještě na výlukové lince P1 kátéčko evid. č. 1726. Současně s výměnou výhybky probíhaly práce na jednokolejném úseku v Pisárkách byly zde měněny kolejnice (kolem připravených kolejnic projíždí 25. 11. 2004 prostorem bývalé zastávky souprava tramvají evid. č. 1557+61) a byl vyjmut provizorní most přes hluboký výkop s vodovodním řadem, který byl zasypán (snímek z 27. 11. 2004). Foto © Ladislav Kašík.
ČKD Tatra K2R03 #1037 DPMB
ČKD Tatra KT8D5R.N2 #1708 DPMB