Fotografie Karosa B961E.1970 2378 (2B4 9318) DPMB | Brno-Pisárky, Bauerova | seznam-autobusu.cz
Situaci přímo v Pisárkách při stavbě mimoúrovňové křižovatky dokumentujeme dvěma fotografiemi, sice ještě z období prázdnin (15. 8. 2004), ale zdařile zachycujícími celkovou situaci – vlevo odjíždí z přesunuté zastávky »Pisárky« autobus linky č. 84 evid. č. 2378, zatímco po levé straně již rostou opěrné zdi budoucího „motýlka“ mezi vlastní křižovatkou a nájezdy do tunelu; vpravo pohled ze stejného místa do prostoru inkriminované křižovatky – podél zdi areálu DP probíhaly rozsáhlé zemní páce, které si právě vyžádaly přesun zastávky, ale dnes již je vše minulostí a organizaci náhradní dopravy při uzavírce Hlinek se věnujeme na konci tohoto čísla. Foto © Ladislav Kašík.
zastávka Pisárky
Brno-Pisárky, ulice Bauerova