V minulém čísle jsme psali o otevření nové obslužné komunikace na Černovické terase – po nové silnici je od začátku roku vedena autobusová linka č. 76 – na snímku ze 17. 1. 2004 projíždí kolem areálu starého letiště vůz evid. č. 7354 při jízdě z města směrem k novému letišti u Tuřan. Foto © Ladislav Kašík.
Brno-Černovice, ulice Těžební