Fotografie Karosa B941E.1962 2340 (BSE 79-23) DPMB | Brno-Pisárky, Bauerova | seznam-autobusu.cz
A na závěr alespoň telegraficky z Pisárek – výstavba napojení VMO na Pisárecký tunel pomocí ramp a vratné smyčky utěšeně pokračuje, což dokazuje snímek pořízený 6. 7. 2005 ze sjížděcí rampy od tunelu, která je dlouhodobě uzavřena (s autobusem linky 44 evid. č. 2340). O prázdninách rovněž stavbaři nezaháleli při budování provizorní tramvajové tratě, která povede blíže zástavbě při Kamenomlýnské ulici – na snímku z 24. 7. 2005 po původní trati projíždí souprava tramvají evid. č. 1641+42. Foto © Ladislav Kašík