Fotografie Irisbus Citybus 12M 2071.40 7626 (3B2 8598) DPMB | Karosa B732.40 7271 (BSB 62-28) DPMB | Brno, křižovatka Slatinská-Došlíkova | seznam-autobusu.cz
Několika snímky se ještě vracíme k závěru dlouhodobé opravy Táborské ulice v Židenicích. Když v červnu vrcholila oprava tramvajové tratě, tj. byly napojovány nové koleje v Táborské k původním na Líšeňské ulici, bylo nutno vést autobusové linky mimo křižovatku Táborská – Líšeňská – Jamborova – Bělohorská. Na snímku z 28. 6. 2005 se tak právě na objízdné trase v křižovatce ulic Došlíkova – Slatinská v Juliánově míjí dva autobusy linky 58 (evid. č. 7626 a 7271). Během opravy Táborské ulice pěly labutí píseň městské autobusy na Jamborově ulici v Židenicích, které tudy jezdily již od 50. let (linka 45) – na snímku z 28. 6. 2005 právě na Jamborovu vjíždí autobus linky 45 evid. č. 2359. A na závěr snímek z již zprovozněné tramvajové trati – souprava tramvají evid. č. 1595+1564 stojí 18. 7. 2005 v zastávce »Otakara Ševčíka« při jízdě směrem do města. Foto © Ladislav Kašík
Irisbus Citybus 12M 2071.40 #7626 (RZ 3B2 8598) DPMB
Karosa B732.40 #7271 (RZ BSB 62-28) DPMB