Návrat tramvají do centra Brna v podobě linky 4 vedené opět (a staronově) oběma směry přes Masarykovu ulici, náměstí Svobody a ulici Rašínovu připomínáme následujícími fotografiemi: vůz evid. č. 1577 právě 2. 11. 2006 zastavil na zastávce »Náměstí Svobody«, která již nově není přímo na náměstí, ale v ústí Rašínovy ulice na náměstí. Rekonstruovaným náměstím pak 7. 11. 2006 projíždí tramvaj evid. č. 1555 (zde dříve bývaly zastávky), zatímco 2. 11. 2006 se v zastávce s novým názvem (a částečně i polohou) »Zelný trh« potkaly tramvaje linky 4 evid. č. 1569 a 1517. Foto © Ladislav Kašík.
Pragoimex T3R.EV #1569II DPMB
Pragoimex T3R.PV #1517II DPMB
zastávka Zelný trh
Brno-střed, ulice Masarykova