Fotografie Karosa B732.20 7242 (BSB 59-45) DPMB | Karosa B732.1654.3 7380 (BSC 39-52) DPMB | Brno-Slatina, Tuřanka | seznam-autobusu.cz
Alespoň několika snímky komentujeme změny v dopravní obsluze průmyslové zóny Černovická terasa. Od začátku prázdnin byla pro autobusy DPMB zprovozněna nová komunikace napříč zónou s pojmenováním Ericha Roučky se dvěma zastávkami – »Ericha Roučky« a »Pod Tuřankou«. Na snímku z 25. 7. 2006 se v druhé jmenované zastávce (ještě v provizorní poloze) míjí autobusy linky 75 evid. č. 7380 s vozem evid. č. 7242 nové linky č. 77 – tato linka tudy byla vedena po celé prázdniny, kdy byla ještě dokončována druhá komunikace napříč zónou. Na druhé fotografii projíždí 9. 8. 2006 autobus linky 75 evid. č. 7368 pod novým mostem na Tuřance, vpravo býval železniční přejezd. Nová linka 77 je vedena z Úzké ulice – na snímku z 11. 8. 2006 je zachycen vůz linky evid. č. 7242 vedle autobusu společnosti ADOSA zajišťující odtud dopravní obsluhu areálu centra Olympia. A konečně na posledním snímku z 29. 9. 2006 je zvěčněn prostor zastávky »Černovická terasa II« – po této větvi napříč zónou jezdí od začátku září autobusy linky 77, v pozadí původní vstupní brána prvního zde postaveného závodu (dnes Honeywell), která zprovozněním průběžné komunikace, stejně jako výstavbou dalších hal, ztratila smysl (celá tato větev leží v trase původní polní cesty s pevným povrchem vedoucí k vojenským objektům letiště, dodnes se zní zachoval ještě mostek přes vodoteč). Foto © Ladislav Kašík a Jiří Mrkos.
zastávka Pod Tuřankou
Brno-Slatina, ulice Tuřanka