Fotografie Karosa B941E.1962 2340 (BSE 79-23) DPMB | Brno-Pisárky, Bauerova | seznam-autobusu.cz
Snímky na této stránce věnujeme finišující stavbě mimoúrovňové křižovatky VMO – Hlinky v Pisárkách. Obsáhlejší informace v minulém čísle doplňují fotografie současného víceméně běžnému provozu autobusů MHD na staveništi, který se však brzo stane minulostí – po dokončení stavby již budou autobusy okružních linek 44/84 jezdit po horní části křižovatky a nikoli po VMO spodní částí jako nyní (na snímku z 9. 4. 2007 „kloubák“ evid. č. 2340); po zprovoznění trolejbusové trati Hlinkami rovněž zaniknou linky x35 a x37 (na fotografiích z 9. 4. 2007 jsou autobusy evid. č. 7429 a 7619 linky x37 při průjezdu vratnou rampou směrem k Pisáreckému tunelu). Dva snímky zachycují provoz na Bauerově ulici u Riviéry, kde naplno pokračuje výstavba připojovacího pruhu (autobus linky 52 evid. č. 7458 dne 31. 3. 2007). Během stavby došlo i k uzavírce přímé sjížděcí rampy od tunelu na Bauerovu a autobusy musely jezdit přes vjezd na veletrh – zde byla z tohoto důvodu přechodně instalována světelná signalizace (na snímku z 31. 3. 2007 s článkovým autobusem odkloněné linky 44 evid. č. 2340). V době úplné uzavírky tunelů musely autobusy jezdit objížďkou po Vídeňské ulici – Citybus evid. č. 7612 linky 68 přejíždí 22. 4. 2007 Svratku po Kamenném mostě. Foto © Ladislav Kašík.