V pátek 21. 3. 2008 byl zprovozněn provizorní silniční most na Korejské ulici v Žabovřeskách. Stávající most přes Žabovřeskou ulici bude snesen a nahrazen novým umožňujícím sjezd k budovaným Královopolským tunelům. Po provizorním příhradovém mostě je vedena výhradně MHD, a to trolejbusové linky t-29, t-34 a t-36. Na snímku z 23. 3. 2008 projíždí přes most směrem k městu trolejbus evid. č. 3030 linky t-36. Foto © Jiří Mrkos.
Škoda 21Tr #3030 DPMB
Brno-Žabovřesky, ulice Korejská