Fotografie ČKD Tatra KT8D5R.N2 1737 DPMB | ČKD Tatra KT8D5R.N2 1727 DPMB | Brno-Staré Brno, Mendlovo náměstí | seznam-autobusu.cz
Brzo po zahájení výluky na Husově ulici se zde stavební stroje pustily do práce – bylo sneseno trolejové vedení a zahájeny výkopy pro kanalizační trasy. Snímek z křižovatky s Pekařskou je z 20. 7., fotografie blíže k Červenému kostelu byla pořízena 5. 8. 2008. Foto © Ladislav Kašík. Pro linku 7 byla na Pekařské ulici zřízena úvraťová konečná, a proto zde jsou nasazeny obousměrné tramvaje KT8. Na snímku z 20. 7. 2008 je na konečné na Pekařské ulici zvěčněna tramvaj evid. č. 1725. Vůz evid. č. 1706 přijíždí téhož dne k nemocnici u sv. Anny na Pekařské ulici, v pozadí dokončovaný mohutný objekt Anenských teras. Na Mendlově náměstí se 5. 8. 2008 setkaly tramvaje linky 7 evid. č. 1737 a 1727. Jako náhradní doprava za vyloučenou tramvajovou trať na Husově ulici byla mj. zřízena linka náhradní dopravy x5 (provoz na ní zajišťují trolejbusy a autobusy). Na snímku z 30. 7. 2008 je na Komenského náměstí zachycen trolejbus linky x5 evid. č. 3275 ve společnosti tramvaje linky 4 evid. č. 1593. Foto © Ladislav Kašík.
ČKD Tatra KT8D5R.N2 #1737 DPMB
ČKD Tatra KT8D5R.N2 #1727 DPMB