Vozidlo PMDP #352 (Škoda 14Tr01)

EČV (ŠPZ) BNA 579 1994-2016 u Vilniaus troleibusai a Vilniaus viešasis transportas
Interné evidenčné číslo 352 1983-1994 u PMDP
2579 1994-2016 u Vilniaus troleibusai a Vilniaus viešasis transportas
Aktuálny stav vyradený
Výrobca Škoda
Typ Škoda 14Tr01
Výrobné číslo 8393
Rok výroby 1982
Dopravca
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. PMDP dodaný: 1983 zaradený: 1983 odstavený: ? vyradený: 31.5.1994
vozovna Cukrovarská 1983-1994
2. Vilniaus troleibusai dodaný: 1994 zaradený: 1994 odstavený: 2011 vyradený: 2011
2 trolejbusų parkas 1994-2011
3. Vilniaus viešasis transportas dodaný: 2011 zaradený: 2011 odstavený: 2013 vyradený: 10/2016
2 trolejbusų parkas 2011-2016
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. PMDP dodaný: 1983 zaradený: 1983 odstavený: ? vyradený: 31.5.1994
vozovna Cukrovarská 1983-1994
2. Vilniaus troleibusai dodaný: 1994 zaradený: 1994 odstavený: 2011 vyradený: 2011
2 trolejbusų parkas 1994-2011
3. Vilniaus viešasis transportas dodaný: 2011 zaradený: 2011 odstavený: 2013 vyradený: 10/2016
2 trolejbusų parkas 2011-2016
Prehľad náterov
od do náter
od výroby ? městské schéma, červeno-krémová
? do vyřazení Vilniaus troleibusai, červeno-krémová
Posledná aktualizácia vozidla: 29. 3. 2020.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.

Rýchle vyhľadávanie