Vozidlo soukromá osoba (nepojízdný vrak) neznáma ŠPZ (Škoda 8Tr)

Interné evidenčné číslo 142 1953-1974 u PMDP
Aktuálny stav odstavený (dlhodobo/definitívne)
Výrobca Škoda
Typ Škoda 7Tr4 » Škoda 8Tr
Výrobné číslo 143
Rok výroby 1953
Dopravca
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. PMDP dodaný: 1953 zaradený: 14.11.1953 odstavený: 1974 vyradený: 1974
vozovna Cukrovarská 1953-1974
2. soukromá osoba (nepojízdný vrak) dodaný: ? nezaradený do prevádzky
Číhaná ?-dosud
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. PMDP dodaný: 1953 zaradený: 14.11.1953 odstavený: 1974 vyradený: 1974
vozovna Cukrovarská 1953-1974
2. soukromá osoba (nepojízdný vrak) dodaný: ? nezaradený do prevádzky
Číhaná ?-dosud
Poznámka výr.č. karosérie: 087, 1961: reko na typ 8Tr, po vyřazení Číhaná
Prehľad náterov
od do náter
od výroby ? tyrkysová s oranžovým pruhem
? dosud červeno-krémová
Posledná aktualizácia vozidla: 30. 12. 2017.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.

Rýchle vyhľadávanie