Vozidlo DSZO #162 (Škoda 14Tr10/6)

EČV (ŠPZ) BNA 574 od 2005 u Vilniaus troleibusai a Vilniaus viešasis transportas
Interné evidenčné číslo 162 1991-11/2005 u DSZO
2114 od 2005 u Vilniaus troleibusai a Vilniaus viešasis transportas
Aktuálny stav v prevádzke
Výrobca Škoda
Typ Škoda 14Tr10/6
Výrobné číslo 11613
Rok výroby 1991
Dopravca
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. DSZO dodaný: 1991 zaradený: 1991 odstavený: 2005 vyradený: 11/2005
vozovna Podvesná 1991-11/2005
2. Vilniaus troleibusai dodaný: 2005 zaradený: 2005 odstavený: 2011 vyradený: 2011
2 trolejbusų parkas 2005-2011
3. Vilniaus viešasis transportas dodaný: 2011 zaradený: 2011
2 trolejbusų parkas 2011-dosud
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. DSZO dodaný: 1991 zaradený: 1991 odstavený: 2005 vyradený: 11/2005
vozovna Podvesná 1991-11/2005
2. Vilniaus troleibusai dodaný: 2005 zaradený: 2005 odstavený: 2011 vyradený: 2011
2 trolejbusų parkas 2005-2011
3. Vilniaus viešasis transportas dodaný: 2011 zaradený: 2011
2 trolejbusų parkas 2011-dosud
Poznámka 2013: SO
Prehľad náterov
od do náter
od výroby ? DSZO, starší schéma, žluto-modrá
? ? CVR Dura line CT, bílá
? ? bílá
? dosud Vilniaus troleibusai, červeno-krémová
Posledná aktualizácia vozidla: 17. 10. 2018.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.

Rýchle vyhľadávanie