StiBus: prevádzkareň České Budějovice

späť na stránku dopravcu

Nasleduje prehľad všetkých aktuálnych typov prevádzkových vozidiel z prevádzkarne České Budějovice

Autobusy

2 vozidlá
Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (rozpracovaná)
Správca evidencie tohto dopravcu
Petr Stibor
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.

Rýchle vyhľadávanie