DPÚK: prevádzkareň Louny

späť na stránku dopravcu

Nasleduje prehľad všetkých aktuálnych typov prevádzkových vozidiel z prevádzkarne Louny

Autobusy

2 vozidlá
Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (vedľajší produkt evidencií iných dopravcov)
Správca evidencie tohto dopravcu
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.

Rýchle vyhľadávanie