DPÚK: prevádzkareň Litvínov

späť na stránku dopravcu

Nasleduje prehľad všetkých aktuálnych typov prevádzkových vozidiel z prevádzkarne Litvínov

Autobusy

1 vozidlo
SOR 1 vozidlo
Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (vedľajší produkt evidencií iných dopravcov)
Správca evidencie tohto dopravcu
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra

Rýchle vyhľadávanie