DP Ostrava: prevádzkareň DOV

späť na stránku dopravcu

Nasleduje prehľad všetkých aktuálnych typov prevádzkových vozidiel z prevádzkarne DOV

Tramvaje

1 vozidlo
ČKD Tatra 1 vozidlo
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Správca evidencie tohto dopravcu
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.

Rýchle vyhľadávanie