ČSAD JIHOTRANS: prevádzkareň České Budějovice

späť na stránku dopravcu

Nasleduje prehľad všetkých aktuálnych typov prevádzkových vozidiel z prevádzkarne České Budějovice

Autobusy

3 vozidlá
Karosa 1 vozidlo
Praga 1 vozidlo
Škoda 1 vozidlo
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Správca evidencie tohto dopravcu
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.

Rýchle vyhľadávanie