Arriva City: prevádzkareň Žatec

späť na stránku dopravcu

Nasleduje prehľad všetkých aktuálnych typov prevádzkových vozidiel z prevádzkarne Žatec

Autobusy

11 vozidiel
SOR 11 vozidiel
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Správcovia evidencie tohto dopravcu
Vojta Maříkprovozovna Neratovice
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra

Rýchle vyhľadávanie