Jedním snímkem se ještě vracíme k loňské námi trochu opomenuté rekonstrukci ulice Slovákovy, průjezd trolejbusu evid. č. 3271 opravenou ulicí s vykácenými stromy zachytil objektiv fotoaparátu 17. 12. 2000, foto © Ladislav Kašík.
Škoda 14TrR #3271 DPMB