PMDP: autobusy Karosa ŠM11.1630MOC

autobusy, výrobca: Karosa, nadtyp: ŠM11, typ: ŠM11.1630MOC

predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 59
SPZ výr. č. typ vyr. zruš.
v.
poznámka    
e. č. dopravce (od, do) nátěr
  Karosa ŠM11.1630MOC 1978  1988     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 71-13 237 PMDP (27.7.1978 - 17.10.1988) Cuk
  17037 Karosa ŠM11.1630MOC 1978  1985     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 71-04 238 PMDP (27.7.1978 - 18.3.1985) Cuk
  16986 Karosa ŠM11.1630MOC 1978  1985     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 71-11 239 PMDP (27.7.1978 - 18.3.1985) Cuk
  16984 Karosa ŠM11.1630MOC 1978  1986     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 71-10 240 PMDP (27.7.1978 - 9.4.1986) Cuk
  16991 Karosa ŠM11.1630MOC 1978  1986     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 71-09 241 PMDP (27.7.1978 - 9.4.1986) Cuk
  17007 Karosa ŠM11.1630MOC 1978  1986     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 71-08 242 PMDP (27.7.1978 - 9.4.1986) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1978  1984     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 71-07 243 PMDP (27.7.1978 - 22.11.1984) Cuk
  17031 Karosa ŠM11.1630MOC 1978  1985     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 71-06 244 PMDP (27.7.1978 - 30.1.1985) Cuk
  17033 Karosa ŠM11.1630MOC 1978  1985     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 71-05 245 PMDP (27.7.1978 - 30.1.1985) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1978  1988     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 71-12
PMA 17-35
246 PMDP (27.7.1978 - 1988) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1978  1984     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 71-01 247 PMDP (27.7.1978 - 6/1984) Cuk
  17056 Karosa ŠM11.1630MOC 1978  1984     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 71-02 248 PMDP (27.7.1978 - 27.8.1984) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1978  1985     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 71-03 249 PMDP (27.7.1978 - 18.7.1985) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1978  1985     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 71-20 250 PMDP (3.8.1978 - 30.1.1985) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1978  1988     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 71-21 251 PMDP (3.8.1978 - 23.5.1988) Cuk
  16967 Karosa ŠM11.1630MOC 1978  1984     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 71-22 252 PMDP (3.8.1978 - 22.8.1984) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1978  1989     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 71-23 253 PMDP (3.8.1978 - 1989) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1978  1988     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 71-24 254 PMDP (3.8.1978 - 1.2.1988) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1978  1987     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 71-25 255 PMDP (3.8.1978 - 14.10.1987) Cuk
  16989 Karosa ŠM11.1630MOC 1978  1984     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 71-26 256 PMDP (3.8.1978 - 22.8.1984) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1978  1987     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 71-27 257 PMDP (3.8.1978 - 22.4.1987) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1978  1985     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 71-28 258 PMDP (3.8.1978 - 1.10.1985) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1979  1988     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 76-98 260 PMDP (31.7.1979 - 1988) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1979  1987     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 76-99 261 PMDP (31.7.1979 - 22.4.1987) Cuk
  19726 Karosa ŠM11.1630MOC 1979  1986     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 77-00 262 PMDP (7.8.1979 - 9.4.1986) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1979  1988     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 77-01
PMA 16-93
263 PMDP (7.8.1979 - 13.1.1988) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1979  1988     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 77-02 264 PMDP (7.8.1979 - 1.2.1988) Cuk
  19937 Karosa ŠM11.1630MOC 1979  1986     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 77-03 265 PMDP (7.8.1979 - 27.8.1986) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1979  1989     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 77-04 266 PMDP (7.8.1979 - 1989) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1979  1989     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 77-05 267 PMDP (7.8.1979 - 1989) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1979  1988     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 77-06 268 PMDP (7.8.1979 - 23.5.1988) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1979  1988     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 77-07 269 PMDP (7.8.1979 - 27.4.1988) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1979  1988     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 77-08 270 PMDP (7.8.1979 - 28.2.1988) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1979  1985     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 77-17 271 PMDP (7.8.1979 - 31.7.1985) Cuk
  19882 Karosa ŠM11.1630MOC 1979  1985     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 77-14 272 PMDP (10.8.1979 - 7.8.1985) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1979  1988     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 77-16 273 PMDP (1979 - 16.3.1988) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1979  1988     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 77-18 274 PMDP (1979 - 6.4.1988) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1979  1989     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 77-21 275 PMDP (1979 - 1989) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1979  1988     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 77-15 276 PMDP (1979 - 6.4.1988) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1979  1988     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 77-12 277 PMDP (1979 - 13.1.1988) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1979  1989     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 77-13 278 PMDP (1979 - 1989) Cuk
  20051 Karosa ŠM11.1630MOC 1979  1986     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 77-19 279 PMDP (10.8.1979 - 9.4.1986) Cuk
  Karosa ŠM11.1630MOC 1979  1990    dojezdil jako poslední ŠM 11 
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 77-20 280 PMDP (1979 - 8/1990) Cuk
  20079 Karosa ŠM11.1630MOC 1979  1988     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 77-36 281 PMDP (16.8.1979 - 6.6.1988) Cuk
  23367 Karosa ŠM11.1630MOC 1980  1988     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 84-00
PMA 22-50
285 PMDP (29.8.1980 - 23.6.1988) Cuk
  23405 Karosa ŠM11.1630MOC 1980  1987     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 84-01 286 PMDP (19.8.1980 - 7.2.1987) Cuk
  23410 Karosa ŠM11.1630MOC 1980  1986     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 84-02 287 PMDP (29.8.1980 - 16.6.1986) Cuk
  23436 Karosa ŠM11.1630MOC 1980  1987     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 84-03 288 PMDP (29.8.1980 - 16.9.1987) Cuk
  23452 Karosa ŠM11.1630MOC 1980     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 84-04 289 PMDP (29.8.1980 - 1988) Cuk
neskôr ?
  26220 Karosa ŠM11.1630MOC 1981  1987     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 89-38 290 PMDP (30.6.1981 - 28.9.1987) Cuk
  26291 Karosa ŠM11.1630MOC 1981  1986     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 89-39 291 PMDP (30.6.1981 - 1986) Cuk
  26307 Karosa ŠM11.1630MOC 1981  1988     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 89-40 292 PMDP (30.6.1981 - 1988) Cuk
  26316 Karosa ŠM11.1630MOC 1981  1987     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 89-42 293 PMDP (30.6.1981 - 9.10.1987) Cuk
  26320 Karosa ŠM11.1630MOC 1981  1986     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 89-44 294 PMDP (30.6.1981 - 1986) Cuk
  26321 Karosa ŠM11.1630MOC 1981  1988     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 89-45
PM 97-33
295 PMDP (30.6.1981 - 3.2.1988) Cuk
  26331 Karosa ŠM11.1630MOC 1981  1988     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 89-46 296 PMDP (30.6.1981 - 1.6.1988) Cuk
  26359 Karosa ŠM11.1630MOC 1981  1988     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 89-48 297 PMDP (30.6.1981 - 23.5.1988) Cuk
  26364 Karosa ŠM11.1630MOC 1981  1990     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 89-49 298 PMDP (30.6.1981 - 2/1990) Cuk
  26365 Karosa ŠM11.1630MOC 1981  1989     
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy
PM 89-50 299 PMDP (30.6.1981 - 31.5.1989) Cuk
predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 59
Vypísaných celkom 59 vozidiel, z toho:
  • zošrotovaný: 58 vozidiel
  • predaný inému dopravcovi: 1 vozidlo

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne vozovna Cukrovarská.

Posledná aktualizácia vozidiel: 28. 12. 2015.
zobraziť len prevádzkové vozidlá | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie