DP Bratislava: tramvaje ČKD DS

vozidlá z prevádzkarne: vozovna Krasňany, iba prevádzkové vozidlá, tramvaje, výrobca: ČKD DS

predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 12
SPZ výr. č. typ vyr. zruš.
v.
poznámka    
e. č. dopravce (od, do) nátěr
  180173 ČKD DS T6A5 1996       
nátěr: DP Bratislava, červeno-šedo-modrá
7947 DP Bratislava (od 1996) Kra
  180714 ČKD DS T6A5 1997       
nátěr: DP Bratislava, červeno-šedo-modrá
7948 DP Bratislava (od 1997) Kra
  180715 ČKD DS T6A5 1997       
nátěr: DP Bratislava, červeno-šedo-modrá
fotka
7949 DP Bratislava (od 1997) Kra
  180176 ČKD DS T6A5 1997       
nátěr: DP Bratislava, červeno-šedo-modrá
7950 DP Bratislava (od 1997) Kra
  180177 ČKD DS T6A5 1997       
nátěr: DP Bratislava, červeno-šedo-modrá
7951 DP Bratislava (od 1997) Kra
  180178 ČKD DS T6A5 1997       
nátěr: DP Bratislava, červeno-šedo-modrá
7952 DP Bratislava (od 1997) Kra
  180179 ČKD DS T6A5 1997       
nátěr: DP Bratislava, červeno-šedo-modrá
7953 DP Bratislava (od 1997) Kra
  180180 ČKD DS T6A5 1997       
nátěr: DP Bratislava, červeno-šedo-modrá
7954 DP Bratislava (od 1997) Kra
  180181 ČKD DS T6A5 1997       
nátěr: DP Bratislava, červeno-šedo-modrá
fotka
7955 DP Bratislava (od 1997) Kra
  180182 ČKD DS T6A5 1997       
nátěr: DP Bratislava, červeno-šedo-modrá
fotka
7956 DP Bratislava (od 1997) Kra
  180247 ČKD DS T6A5 1997      prototyp s výzbrojí TV14; 1997-?: zkušební provoz bez cestujících v Praze, od ?: odstaven, 2006: GO (Pars Nova Šumperk) 
nátěr: DP Bratislava, červeno-šedo-modrá * {A+7958}
fotka
ex ČKD Dopravní systémy
7957 DP Bratislava (od 12/2006) Kra
  180248 ČKD DS T6A5 1997      prototyp s výzbrojí TV30; 1997-?: zkušební provoz bez cestujících v Praze, od ?: odstaven, 2006: GO (Pars Nova Šumperk) 
nátěr: DP Bratislava, červeno-šedo-modrá * {7957+B}
fotka
ex ČKD Dopravní systémy
7958 DP Bratislava (od 12/2006) Kra
predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 12
Vypísaných celkom 12 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (12) majú približný priemerný vek 23,1 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne vozovna Krasňany.

Posledná aktualizácia vozidiel: 25. 6. 2020.
zobraziť aj vyradené vozidlá | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie