ČSAD Havířov: autobusy SOR

vozidlá z prevádzkarne: Český Těšín, iba prevádzkové vozidlá, autobusy, výrobca: SOR

predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 37
SPZ výr. č. typ vyr. zruš.
v.
poznámka    
e. č. dopravce (od, do) nátěr
  2418 VIN SOR CNG 10.5 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016, 9.1.2017: odstaven po požáru motorové části v Chotěbuzi, 3/2017: po opravě zpět v provozu 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8421 73-0021 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  2419 VIN SOR CNG 10.5 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8422 73-0022 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  2420 VIN SOR CNG 10.5 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8423 73-0023 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  2421 VIN SOR CNG 10.5 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8424 73-0024 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  2422 VIN SOR CNG 10.5 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8425 73-0025 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  2423 VIN SOR CNG 10.5 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8426 73-0026 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  2424 VIN SOR CNG 10.5 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
1TD 8427 73-0027 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  2425 VIN SOR CNG 10.5 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8428 73-0028 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  2426 VIN SOR CNG 10.5 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8429 73-0029 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  2427 VIN SOR CNG 10.5 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8430 73-0030 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  2428 VIN SOR CNG 10.5 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8431 73-0031 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  2429 VIN SOR CNG 10.5 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8432 73-0032 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  2430 VIN SOR CNG 10.5 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8433 73-0033 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  2431 VIN SOR CNG 10.5 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8434 73-0034 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  2433 VIN SOR CNG 10.5 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8436 73-0036 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  2434 VIN SOR CNG 10.5 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8437 73-0037 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  1530 VIN SOR CNG 12 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8401 73-0001 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  1534 VIN SOR CNG 12 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8403 73-0003 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  1536 VIN SOR CNG 12 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8404 73-0004 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  2435 VIN SOR CNG 10.5 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8438 73-0038 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  2436 VIN SOR CNG 10.5 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8439 73-0039 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  1538 VIN SOR CNG 12 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8405 73-0005 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  1540 VIN SOR CNG 12 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8406 73-0006 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  1542 VIN SOR CNG 12 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8407 73-0007 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  1544 VIN SOR CNG 12 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8408 73-0008 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  1547 VIN SOR CNG 12 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8409 73-0009 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  1551 VIN SOR CNG 12 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8410 73-0010 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  1549 VIN SOR CNG 12 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8411 73-0011 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  1561 VIN SOR CNG 12 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8412 73-0012 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  1562 VIN SOR CNG 12 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8413 73-0013 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  1565 VIN SOR CNG 12 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8415 73-0015 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  1584 VIN SOR CNG 12 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8416 73-0016 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  1585 VIN SOR CNG 12 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8417 73-0017 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  1586 VIN SOR CNG 12 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8418 73-0018 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  1587 VIN SOR CNG 12 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8419 73-0019 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  1589 VIN SOR CNG 12 2016      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8420 73-0020 ČSAD Havířov (od 2016) ČT
  1666 VIN SOR CNG 12 2017      vůz určený k provozu ve vysoutěžené oblasti Českotěšínska od 12/2016 
nátěr: 3ČSAD, bílo-zelená & logo dopravy Moravskoslezského kraje *
fotka
1TD 8440 73-0044 ČSAD Havířov (od 1.3.2017) ČT
predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 37
Vypísaných celkom 37 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (37) majú približný priemerný vek 4 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Český Těšín.

Posledná aktualizácia vozidiel: 12. 1. 2019.
zobraziť aj vyradené vozidlá | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie