Arriva Nitra: vozidlá C934.1351

nadtyp: C934, typ: C934.1351

predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 43
SPZ výr. č. typ vyr. zruš.
v.
poznámka    
e. č. dopravce (od, do) nátěr
  462 Karosa C934.1351 1997  2015     
nátěr: Veolia, bílá s šedým a červeným pruhem *
fotka
ex ČSAD BUS Ústí nad Labem
ex Dopravní podnik Ústeckého kraje
ex DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova
NR-029DA Arriva Nitra (6/2010 - 1/2015) Nit
  1189 Karosa C934.1351 1998       
nátěr: Veolia, bílá s šedým a červeným pruhem *
fotka
ex ČSAD BUS Ústí nad Labem
ex Dopravní podnik Ústeckého kraje
ex DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova
NR-105FM Arriva Nitra (6/2010 - 12/2015) Top
  1186 Karosa C934.1351 1998       
nátěr: Veolia, bílá s šedým a červeným pruhem *
fotka
ex ČSAD BUS Ústí nad Labem
ex Dopravní podnik Ústeckého kraje
ex DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova
NR-208FO Arriva Nitra (6/2010 - 12/2015) ZM
  1185 Karosa C934.1351 1998       
nátěr: Veolia, bílá s šedým a červeným pruhem *
fotka
ex ČSAD BUS Ústí nad Labem
ex Dopravní podnik Ústeckého kraje
ex DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova
NR-107FM Arriva Nitra (6/2010 - 12/2015) ZM
  1192 Karosa C934.1351 1998  2015     
nátěr: Veolia, bílá s šedým a červeným pruhem *
fotka
ex ČSAD BUS Ústí nad Labem
ex Dopravní podnik Ústeckého kraje
ex DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova
NR-499FL Arriva Nitra (6/2010 - 1/2015) Nit
  465 Karosa C934.1351 1997  2015     
nátěr: Veolia, bílá s šedým a červeným pruhem *
fotka
ex ČSAD BUS Ústí nad Labem
ex Dopravní podnik Ústeckého kraje
ex DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova
NR-047DA Arriva Nitra (6/2010 - 1/2015) Nit
  461 Karosa C934.1351 1997       
nátěr: Veolia, bílá s šedým a červeným pruhem *
fotka
ex ČSAD BUS Ústí nad Labem
ex Dopravní podnik Ústeckého kraje
ex DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova
NR-927FP Arriva Nitra (8/2010 - 12/2015) ZM
  1180 Karosa C934.1351 1998       
nátěr: Veolia, bílá s šedým a červeným pruhem *
fotka
ex ČSAD BUS Ústí nad Labem
ex Dopravní podnik Ústeckého kraje
ex DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova
NR-271FO Arriva Nitra (8/2010 - 1/2016) ZM
  1184 Karosa C934.1351 1998       
nátěr: Veolia, bílá s šedým a červeným pruhem *
fotka
ex ČSAD BUS Ústí nad Labem
ex Dopravní podnik Ústeckého kraje
ex DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova
NR-106FM Arriva Nitra (6/2010 - 1/2016) Nit
  205 Karosa C934.1351 1997  2015    ?: SO 
nátěr: Connex, bílá s modrým pruhem *
fotka
ex BUS Slezsko
ex Veolia Transport Morava
NR-386CV Arriva Nitra (10/2011 - 12/2014) ZM
  300 Karosa C934.1351 1997      ?: SO 
nátěr: Connex, bílá s modrým pruhem *
fotka
ex BUS Slezsko
ex Veolia Transport Morava
NR-358CV Arriva Nitra (8/2011 - 12/2015) ZM
  237 Karosa C934.1351 1997      2011-2012: SO 
nátěr: Veolia, červená s šedým pruhem *
fotka
ex Veolia Transport Morava
NR-442CV Arriva Nitra (2/2012 - 2/2017) Nit
  1450 Karosa C934.1351 1998      ?: SO 
nátěr: Connex, bílá s modrým pruhem *
fotka
ex Veolia Transport Morava
NR-935GK Arriva Nitra (5/2012 - 12/2015) ZM
  1284 Karosa C934.1351 1998      ?: SO 
nátěr: Connex, bílá s modrým pruhem *
fotka
ex Veolia Transport Morava
NR-764GL Arriva Nitra (4/2012 - 12/2015) ZM
  242 Karosa C934.1351 1997  2014    ?: SO 
nátěr: Connex, bílá s modrým pruhem *
fotka
ex Veolia Transport Morava
NR-393CV Arriva Nitra (12/2011 - 9/2014) ZM
  317 Karosa C934.1351 1997  2013    ?: SO 
nátěr: Connex, bílá s modrým pruhem *
fotka
ex Veolia Transport Morava
NR-428CV Arriva Nitra (12/2011 - 9/2013) ZM
  318 Karosa C934.1351 1997      ?: SO 
nátěr: Connex, bílá s modrým pruhem *
fotka
ex Veolia Transport Morava
NR-419CV Arriva Nitra (11/2011 - 1/2016) Nit
  230 Karosa C934.1351 1997      ?: SO 
nátěr: Connex, bílá s modrým pruhem *
fotka
ex Veolia Transport Morava
NR-357CV Arriva Nitra (9/2011 - 1/2016) Nit
  314 Karosa C934.1351 1997      ?: SO 
nátěr: Connex, bílá s modrým pruhem *
fotka
ex Veolia Transport Morava
NR-384CV Arriva Nitra (10/2011 - 11/2013) ZM
  311 Karosa C934.1351 1997      ?: SO 
nátěr: Connex, bílá s modrým pruhem *
fotka
ex Veolia Transport Morava
NR-352CV Arriva Nitra (8/2011 - 12/2015) Top
  173 Karosa C934.1351 1996  2015    ?: SO 
nátěr: Connex, bílá s modrým pruhem *
fotka
ex Veolia Transport Morava
NR-776FR Arriva Nitra (9/2010 - 12/2014) Nit
  302 Karosa C934.1351 1997      2008: SO 
nátěr: Veolia, červená s šedým pruhem *
fotka
ex BUS Slezsko
ex Veolia Transport Morava
NR-633CV Arriva Nitra (12/2012 - 3/2015) Nit
  1439 Karosa C934.1351 1998      ?: SO 
nátěr: Connex, bílá s modrým pruhem *
fotka
ex Veolia Transport Morava
NR-768GS Arriva Nitra (12/2012 - 12/2015) Top
  1429 Karosa C934.1351 1998      ?: SO 
nátěr: Connex, bílá s modrým pruhem *
fotka
ex Veolia Transport Morava
NR-761GS Arriva Nitra (12/2012 - 1/2016) Nit
  1285 Karosa C934.1351 1998      ?: SO 
nátěr: Connex, bílá s modrým pruhem *
fotka
ex Veolia Transport Morava
NR-874GP Arriva Nitra (9/2012 - 12/2015) Top
  319 Karosa C934.1351 1997      ?: SO 
nátěr: Connex, bílá s modrým pruhem
fotka
ex Veolia Transport Morava
NR-584CV Arriva Nitra (5/2012 - 12/2015) Top
  1438 Karosa C934.1351 1998      ?: SO 
nátěr: žlutá & červený polep svozový bus DHL *
fotka
ex Veolia Transport Morava
NR-756GL
NR-088GV
Arriva Nitra (4/2012 - 1/2016) Nit
neskôr Lucie Šildová - Transbus lines
  1286 Karosa C934.1351 1998  2014    ?: SO 
nátěr: Connex, bílá s modrým pruhem *
fotka
ex Veolia Transport Morava
NR-090GM Arriva Nitra (6/2012 - 8/2014) Nit
  1283 Karosa C934.1351 1998      ?: SO 
nátěr: Connex, bílá s modrým pruhem *
fotka
ex Veolia Transport Morava
NR-767GL Arriva Nitra (4/2012 - 1/2016) Nit
  223 Karosa C934.1351 1997       
nátěr: Connex, bílá s modrým pruhem *
fotka
ex Veolia Transport Morava
NR-431CV Arriva Nitra (10/2011 - 1/2016) Nit
  1449 Karosa C934.1351 1998      2009: SO 
nátěr: Veolia, červená s šedým pruhem *
fotka
ex BUS Slezsko
ex Veolia Transport Morava
NR-813GY Arriva Nitra (6/2013 - 1/2016) ZM
  247 Karosa C934.1351 1997      ?: SO 
nátěr: Connex, bílá s modrým pruhem *
fotka
ex Veolia Transport Morava
NR-446CV Arriva Nitra (6/2012 - 12/2015) Top
  209 Karosa C934.1351 1997      ?: SO 
nátěr: Connex, bílá s modrým pruhem *
fotka
ex Veolia Transport Morava
NR-578CV Arriva Nitra (12/2012 - 12/2015) Nit
  239 Karosa C934.1351 1997      ?: SO 
nátěr: Connex, bílá s modrým pruhem
fotka
ex Veolia Transport Morava
NR-083GM Arriva Nitra (6/2012 - 12/2015) Nit
  1428 Karosa C934.1351 1998      ?: SO 
nátěr: Connex, bílá s modrým pruhem *
fotka
ex Arriva Morava
NR-579HC Arriva Nitra (10/2013 - 12/2015) ZM
  1508 VIN Karosa C934.1351 1998      2011: SO 
nátěr: Veolia, červená s šedým pruhem *
fotka
ex ČSAD-AB
ex ČSAD Střední Čechy
NR-516GD Arriva Nitra (8/2011 - 1/2016) Nit
  177 Karosa C934.1351 1996       
nátěr: Veolia, bílá s šedým a červeným pruhem
fotka
ex SAD Zlaté Moravce
ZM-644AD
NR-614BM
Arriva Nitra (1999 - 9/2013) ZM
  312 Karosa C934.1351 1997  6/2019    2011: SO (ZLINER) 
nátěr: Veolia, červená s šedým pruhem *
fotka
ex ČSAD-AB
ex ČSAD Střední Čechy
ex ZLINER
NR-143GH Arriva Nitra (12/2011 - 12/2015) Nit
neskôr Autoškola D&T TRUCK Nitra
  989 Karosa C934.1351 1998       
nátěr: Veolia, červená s šedým pruhem *
fotka
ex ČSAD-AB
ex ČSAD Střední Čechy
NR-900GD Arriva Nitra (8/2011 - 12/2015) ZM
  988 Karosa C934.1351 1998      2002: SO 
nátěr: Veolia, červená s šedým pruhem *
fotka
ex ČSAD-AB
ex ČSAD Střední Čechy
NR-630GF Arriva Nitra (10/2011 - 12/2015) Top
  990 Karosa C934.1351 1998       
nátěr: Veolia, červená s šedým pruhem *
fotka
ex ČSAD-AB
ex ČSAD Střední Čechy
NR-546GE Arriva Nitra (9/2011 - 12/2015) ZM
  1247 Karosa C934.1351 1998       
nátěr: Veolia, bílá s šedým a červeným pruhem
fotka
ex SAD Zlaté Moravce
NR-446CB Arriva Nitra (1999 - 10/2014) ZM
  1251 Karosa C934.1351 1998       
nátěr: Veolia, bílá s šedým a červeným pruhem
fotka
NR-979AK Arriva Nitra (1998 - 1/2016) Nit
predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 43
Vypísaných celkom 43 vozidiel, z toho:
  • zošrotovaný: 8 vozidiel
  • vyradený: 30 vozidiel
  • predaný inému dopravcovi: 2 vozidlá
  • vyradený, existuje vrak: 3 vozidlá

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Nitra: 19 vozidiel
  • Topoľčany: 7 vozidiel
  • Zlaté Moravce: 17 vozidiel
Posledná aktualizácia vozidiel: 8. 6. 2020.
zobraziť len prevádzkové vozidlá | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie