Evidencia dopravcu Transdev Touraine

autobusy - prehľad vozidiel

späť na stránku dopravcu
Irisbus Midys 9.7M 1 vozidlo
Vypísaných celkom 79 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 36 vozidiel
  • vyradený: 1 vozidlo
  • predaný inému dopravcovi: 42 vozidiel
Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (vedľajší produkt evidencií iných dopravcov)
zobraziť len prevádzkové vozidlá | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie