SAD Prievidza

terajší názov od 1993
skorší názov: ČSAD Prievidza
sídlo: Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza
krajina: Slovensko (Trenčiansky kraj)
web: www.sadpd.sk
Podnik ČSAD Prievidza vznikl v roce 1951 vyčleněním provozoven Handlová a Nováky z dopravního závodu Partizánske do samostatného dopravního závodu národního podniku Československá automobilová doprava. Od roku 1953, kdy došlo k decentralizaci podniku ČSAD a vzniku jednotlivých krajských národních podniků, se stal dopravním závodem národního podniku Československá státní automobilová doprava Žilina.

V roce 1960 v souvislosti s novým krajským a okresním členěním ČSSR vznikl samostatný národní podnik Československá státní automobilová doprava Prievidza s provozovnami Handlová a Nováky podřízený Okresnímu národnímu výboru. V roce 1963 se podnik stal dopravním závodem 908 krajského národního podniku Československá státní automobilová doprava Banská Bystrica podřízeného Krajskému národnímu výboru. Národní podnik ČSAD Banská Bystrica byl v roce 1989 transformován na státní podnik. V roce 1993 byla po privatizaci nákladní dopravy vyčleněna autobusová doprava do nově vzniklého státního podniku Slovenská autobusová doprava Banská Bystrica.

V roce 1995 vznikl samostatný státní podnik SAD Prievidza, ke kterému byl v roce 2000 připojen podnik SAD Bánovce nad Bebravou a provozovna Partizánske podniku SAD Topoľčany. V roce 2002 byl podnik transformován na akciovou společnost. čítať ďalej

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (vedľajší produkt evidencií iných dopravcov)
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 68 vozidiel, z toho 62 v majetku a 6 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (vedľajší produkt evidencií iných dopravcov)
Posledná úprava: 13. 8. 2020.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.

Rýchle vyhľadávanie