Karosa ŠL11.1307 Turist ŠPZ LIA 27-44 BusLine
miesto: Vojenské technické muzeum
Lešany