Karosa LC736.1030 EČV 1J6 9149 StiBus
Český Krumlov, ulica Fialková