miesto: vozovna DP Hradec Králové
Hradec Králové-Věkoše, ulica Pouchovská