Ford Transit 300 M EČV 3L6 8519 MIRO bus
Česká Lípa-Slovanka, ulica Děčínská