zastávka Vrkoslavice, Dělnický dům
Jablonec nad Nisou-Vrkoslavice, ulica Pražská