zastávka Autobusové nádraží
Liberec-Jeřáb, ulica Vaňurova