Irisbus Citelis 12M CNG #193 EČV 7T4 5622 ČSAD Havířov l. 402
Albrechtice, ulica Hlavní