zastávka aut. st.
Ústí nad Orlicí, ulica Lochmanova