Výjezd z vozovny na odpolední část linky
Szeged-Újrókus, ulica Körtöltés