Škoda 15Tr13/6M #350 DSZO l. 2 k/s d7/2o
zastávka Bartošova čtvrť
Zlín-Bartošova čtvrť, ulica Dřevnická