Karosa C954E.1360 #9217 EČV 4A8 4052 Arriva City l. 228 k/s 2
zastávka Poliklinika Malešice
Praha-Malešice, ulica Plaňanská