SOR NS 12 #626 EČV 7P9 0112 PMDP l. 40 k/s 1
zastávka Sokolovská
Plzeň-Lochotín, ulica Karlovarská