SOR NS 12 #626 EČV 7P9 0112 PMDP l. 22 k/s 3
Plzeň-Slovany, ulica Slovanská alej