Pragoimex EVO 2 #374 PMDP l. 1
Plzeň-Slovany, ulica Slovanská alej