Irisbus Citelis 12M #499 EČV 2P8 1497 PMDP l. 29
zastávka Slovany
Plzeň-Slovany, ulica Slovanská alej