Irisbus Citelis 12M #496 EČV 2P7 5827 PMDP l. 22
zastávka Slovany
Plzeň-Slovany, ulica Slovanská alej