Irisbus Crossway LE 12M #1832 EČV 1SM 1027 ČSAD POLKOST l. 115 k/s 40
Praha-Chodov, ulica Klapálkova