Škoda 15Tr13/7M #1020 DP Košice l. 71
Košice-Staré mesto, ulica Štúrova