Škoda 15Tr10/7 #1002 DP Košice l. 72
zastávka Namestie Osloboditeľov
Košice-Staré mesto, ulica Štúrova