Škoda 15Tr10/7 #1015 DP Košice l. 72
Košice-Staré Mesto, ulica Štefánikova