ČKD Tatra T3M #5411 DP Praha
miesto: vozovna Hloubětín
Praha-Hloubětín