Škoda 15T4 #9338 DP Praha l. 1
zastávka Krejcárek
Praha-Žižkov, ulica Pod Krejcárkem