Irisbus Crossway LE 12M #498 EČV 4L2 5170 Dopravní společnost Ústeckého kraje l. 552629 k/s 111
Litoměřice, ulica Marie Pomocné