miesto: vozovna Novohradská
České Budějovice, ulica Novohradská